Warning: opendir(/var/www/eye2i.nl/wordpress/wp-content/plugins/advanced-page-manager/lib/addons) [function.opendir]: failed to open dir: No such file or directory in /var/www/eye2i.nl/wordpress/wp-content/plugins/advanced-page-manager/lib/addons.php on line 191
Reference Models Archives » Eye2i Consulting BV

Reference Models

now browsing by tag

 
 

TOGAF® Raamwerk

Waar staat TOGAF® voor?

TOGAF® staat voor ‘The Open Group Architecture Framework’’, een snel groeiende, wereldwijd geaccepteerde standaard die organisaties helpt bij het bouwen, invoeren en gebruiken van Enterprise Architectuur (EA). TOGAF® zou voor Enterprise Architectuur (EA) wel eens hetzelfde kunnen worden als ITIL is voor Service Management, PRINCE2 voor Projectmanagement en SABSA voor Security Management.

Wat is TOGAF®?

TOGAF® is een gedetailleerde methode met ondersteunende technieken voor het ontwikkelen van een Enterprise Architectuur (EA); het beschrijft het proces van acceptatie, productie, gebruik en onderhoud van Enterprise Architectuur. TOGAF® wordt wereldwijd door een groot aantal architecten gebruikt om een passende architectuur voor hun organisatie te ontwerpen. TOGAF® heeft als een van de weinige architectuurstandaarden oog voor de procesmatige kant van architectuur. Bovendien is het een open standaard waardoor iedereen invloed kan uitoefenen. Dit alles maakt TOGAF® 9 tot een serieus raamwerk waarin iedere professionele Enterprise Architect zou moeten zijn gecertificeerd. Volgens TOGAF® bestaat de Enterprise-architectuur uit vier lagen (domeinen):

 1. Business-architectuur: binnen dit domein wordt de business strategie, governance, organisatie en key business processen gedefinieerd.
 2. Data-architectuur: dit domein beschrijft de logische en technische data structuren  van de organisatie en data management middelen.
 3. Applicatie-architectuur: dit domein bevat de blauwdruk van het applicatielandschap, de onderlinge interactie tussen de applicaties en de relatie met de core business processen.
 4. Technologie-architectuur: de logische software en hardware mogelijkheden (capabilities) om de business, data en applicatie services te draaien. Het geheel behelst de IT infrastructuur, security, middleware, networks, communicatie, processing, standards, etc.

TOGAF® als methodiek bevat 6 onderdelen die gezamenlijk het fundament vormen, t.w.:

 • De Architecture Development Method (ADM). ADM vormt de kern van TOGAF®.
 • ADM Guidelines and Techniques, een verzameling van richtlijnen en technieken voor gebruik bij de toepassing van ADM.
 • Het Architecture Content Framework, dat bestaat uit een gestructureerd metamodel voor architectuurartefacten en een beschrijving van het gebruik van architectuur bouwblokken en architectuur deliverables.
 • Enterprise Continuum en Tools. Een concept om herbruikbare architectuurblokken te ordenen, die gebruikt kunnen worden bij het bouwen van architectuur gedurende de ADM-cyclus.
 • Reference Models, dat twee referentiemodellen biedt:
  1. het TOGAF® Technical Reference Model (TRM),
  2. het Integrated Information Infrastructure Reference Model (II-RM).
 • Het Architecture Capability Framework, dat de organisatie, processen, vaardigheden, rollen en verantwoordelijkheden voor het tot stand brengen en exploiteren van een architectuurpraktijk binnen een organisatie behandelt.

De Architecture Development Method (ADM):

De ADM is het belangrijkste deel van TOGAF®. Dit onderdeel (architectuur ontwikkel methode) biedt een stappenplan bij een architectuur project, waarin is aangegeven welke activiteiten moeten worden uitgevoerd en wat hun invoer en uitvoer is. De methode geeft echter niet in detail aan welke inhoudelijke architectuurmodellen moeten worden gemaakt. Gebruik deze methode vooral als een handige checklist en niet letterlijk volgen van de methode; kan wellicht leiden tot een minder pragmatische aanpak. Zoek de voor je organisatie/project passende onderdelen.

Figuur 1: ADM diagram

Architecture Development Method (ADM)

 • De preliminary fase: De methode start met het bepalen van de wijze waarop de methode wordt aangepast aan de organisatie en waarin de organisatie wordt ingericht. Ook worden in deze fase de architectuurprincipes opgesteld die richting geven aan alle vervolgfasen.
 • De architecture vision fase (A): hierin wordt de architectuur op hoofdlijnen bepaald, waarbij vooral gebruik gemaakt wordt van een scenariogebaseerde werkwijze (business scenarios). Dit levert tevens de belangrijkste eisen die worden gesteld aan de architectuur.
 • De business architecture fase (B): hierin worden de bedrijfsaspecten beschreven, wat resulteert in een set van bouwblokken (building blocks) en views die de architectuur beschrijven.
 • De information systems architecture fase (C): de data architecture en de application architecture worden hierin beschreven. De volgorde is afhankelijk van de specifieke context, maar typisch worden in de data architecture op hoofdlijnen de applicaties geïdentificeerd, en worden deze in de application architecture verder uitgewerkt. Resultaat zijn wederom een verzameling bouwblokken en views.
 • De technology architecture fase (D): hierin wordt de vertaling gemaakt naar de technologie. Hier spelen standaarden een belangrijke rol; deze geven richting aan de uiteindelijke vertaling van architectuurbouwblokken naar oplossingsbouwblokken.
 • De opportunities and solutions fase (E): de architectuur wordt vertaald naar een verzameling projecten en worden oplossingsbouwblokken gezocht bij de architectuurbouwblokken.
 • De migration planning fase (F): de projecten worden geprioriteerd en gepland in tijd.
 • De implementation governance fase (G): de architectuur wordt hierin vertaald naar richtlijnen voor projecten, worden contracten afgesloten met de projecten en worden de projecten begeleid.
 • In de architecture change management fase (H): hierin worden allerlei ontwikkelingen bewaakt en vertaald naar wijzigingen op de architectuur. Deze kunnen leiden tot kleine aanpassingen of tot een nieuwe cyclus van de methode.
 • De requirements management fase: deze fase staat centraal in alle processen en is de plaats waar alle eisen die aan de architectuur worden gesteld worden beheerd.

ADM Guidelines and Techniques

Het Architecture Content Framework

Enterprise Continuum en Tools

Reference Models

Het Architecture Capability Framework

Referenties/bronnen: The Opengroup Foundation, IT Management Group, Diverse blog’s en artikelen