Warning: opendir(/var/www/eye2i.nl/wordpress/wp-content/plugins/advanced-page-manager/lib/addons) [function.opendir]: failed to open dir: No such file or directory in /var/www/eye2i.nl/wordpress/wp-content/plugins/advanced-page-manager/lib/addons.php on line 191
GEMMA Archives » Eye2i Consulting BV

GEMMA

now browsing by tag

 
 

Architectuur Raamwerken

Het enterprise architectuur vakgebied is nog relatief jong en de afgelopen tien jaar is er veel gebeurd. Het is een belangrijke constatering dat het vakgebied nog steeds in ontwikkeling is en dat we het nog lang niet met elkaar eens zijn. Met name adviesorganisaties zijn debet aan deze babylonische spraakverwarring, gemanifesteerd onder kreten als ‘Integrated Architecture Framework’, ‘Dynamische Architectuur’, enz.

We moeten hiermee voorzichtig zijn zodat deze onenigheid de geloofwaardigheid van architectuur niet aantast. Architectuur is immers een belangrijk hulpmiddel voor organisaties om structuur te geven aan veranderingen en architecten zijn er vooral om organisaties te helpen met hun kennis en ervaring. In de huidige praktijk wordt architectuur nog te veel tot doel op zich verheven, terwijl architectuur uiteindelijk alleen maar een middel is om de doelen van de organisatie te bereiken. Er zou meer gestreefd moeten worden naar een pragmatische en doelgerichte aanpak van architectuur. Kies voor een onafhankelijk en open architectuur raamwerk dat niet door een commerciele adviesorganisatie is bedacht om hiermee dure consultants aan organisaties te kunnen ‘slijten’.

Raamwerken hebben doorgaans twee dimensies, soms aangevuld met een extra 3e dimensie om bijvoorbeeld thema’s als informatiebeveiliging erbij te betrekken. Een architectuurraamwerk kan een handig hulpmiddel zijn dat de architect kan ondersteunen bij zijn werk, in het bijzonder het beschrijven van en communiceren over de ICT architectuur. De hoofddoelstelling van een architectuurraamwerk is het bieden van een wijze om architectuurbeschrijvingen en -visualisaties te organiseren en te presenteren. Architectuurraamwerken kunnen onder meer helpen om:

  • de volledigheid van een architectuurbeschrijving te borgen
  • de samenhang in een ontwerp te expliciteren
  • ‘blinde vlekken’ in het ontwerp te ontdekken
  • architectuurbeschrijvingen beter overdraagbaar te maken

Enkele bekende gebruikte Architectuur Raamwerken in Nederland