Warning: opendir(/var/www/eye2i.nl/wordpress/wp-content/plugins/advanced-page-manager/lib/addons) [function.opendir]: failed to open dir: No such file or directory in /var/www/eye2i.nl/wordpress/wp-content/plugins/advanced-page-manager/lib/addons.php on line 191
Architect Archives » Eye2i Consulting BV

Architect

now browsing by tag

 
 

Wat is ICT architectuur?

Architectuur is de kunst van het bouwen.

Dat is een definitie waar iedereen het over eens zal zijn. Maar, wat is nou precies ICT Enterprise Architecture ?

ICT Enterprise Architecture is de kunst van het bouwen van een ICT systeem binnen de richtlijnen van een organisatie welk de businessprocessen ondersteunen. Het definieert de architectuurprincipes (kaders) waarbinnen veranderingen zullen plaatsvinden. Toch is architectuur veel meer dan dat alleen, zoals bijvoorbeeld ook de manier waarop een organisatie een systeem gebruikt om het bereiken van zijn business doelen. ICT Enterprise Architectuur is het vormen van een systeem zodat de mens (de gebruiker) zich er prettig bij voelt.

Factoren die bepalen of een systeem wel of niet geslaagd is zijn bijvoorbeeld: de bruikbaarheid (herkenbaarheid, het gemak en toegangkelijkheid), kosten, betrouwbaarheid, veiligheid. Architectuur is (volgens Marcus Vitruvius Pollo | ± 85 — 20 v.Chr.| een Romeins militair, architect en ingenieur) gebaseerd  op drie principes, namelijk schoonheid, stevigheid en bruikbaarheid. ICT Architectuur heeft ook te maken met allerlei externe factoren, zoals de bedrijscultuur (bedrijfssector, het land) waarin het systeem gebouwd/ontwikkeld wordt, het bedrijfsklimaat, de beschikbaarheid van materialen (systeembouwstenen, componenten, data) en het geld wat de mensen er voor over hebben. Architectuur maken is het ontwerpen van een systeembouwwerk en daarbij rekening houden met zeer veel factoren.

Het beroep van architect is uniek omdat zijn werk zowel het technische als het kunstzinnige vlak van de werkelijkheid bestrijkt. Een ICT architect moet een systeem ontwerpen wat de mensen mooi/goed vinden en technisch haalbaar is en om deze redenen is hij betrokken vanaf het ontwerpsfase tot en met de implementatiefase.

Het doel

Het doel van Enterprise Architecture is volgens TOGAF®, het optimaliseren de vaak gefragmenteerde erfenis van processen (zowel handmatige als geautomatiseerde) in een geïntegreerde omgeving die dynamisch kan inspelen op de veranderingen en ondersteunend aan de levering van de bedrijfsstrategie.

Dit doel wordt vanuit een architectuurproces bereikt door:

 • Samenhang en synergie tussen business en IT te creëren
 • Beheersing van programma’s en projecten te verbetreren
 • Vereenvoudiging can processen en IT
 • Ondersteunen van organisatie veranderingen
 • Verbeteren van inzichten in afhankelijkheden tussen IT en bedrijfsprocessen
 • Executie snelheid van projecten en programma’s te verhogen
 • Verhogen van stabititeit en flexibiliteit van ICT-voorzieningen

Architecture lagen en business interactionHierbij gaat men deze belangrijke vragen stellen:

 • Hoe kan men de structurele kosten voor IT en bedrijfsondersteuning verlagen en de innovatieslag verhogen.
 • Hoe men de complexiteit van de interne organisatie de IT systemen in de grip kan houden.

Dus wat is architectuur en wat levert het op voor een organisatie? Aan de hand van de onderstaande drie pijlers zullen we architectuur in de volgende hoofstukken nader toelichten.

 • Definities en Vormen
 • Uitvoering
 • Onderhouden

Een goede architectuur geeft inzicht en overzicht en is bruikbaar vanuit het doel waarvoor deze is opgezet. Een nadere detaillering op de onderdelen (building blocks) is altijd mogelijk bij een goede architecuur. Maw, architecuur moet men toepassen en integreren in de organisatie, rekeninghoduend met de bestaande processen, culturen en strategieën.

Architectuur moet modulair zijn opgebouwd en onderhoudbaar. Dit voorkomt toekomstige rampen en onnodige hoge onderhouds/reparatiekosten ten gevolge van problemen.

Inzet gebieden

Architectuur Architectuur kan op vele manieren worden ingezet. Hieronder enkele voorbeelden:

 • Organisatie herontwerp
 • Risicoreductie
 • Valideren impact van ontwerp en bouw beslissingen op langetermijn doelstellingen
 • Afstemming vedrijfsdoelstellingen met noodzakelijke IT huishouding
 • Vernieuwende wetgeving en impactbepaling
 • Innovatie van bedrijfsprocessen
 • Impactanalyses
 • Begrotingen en besturen van migratieplanningen
 • Oplossen van integratie vraagstukken (fusies, processen, IT)
 • Bepalen van sourcingsstrategieën (‘zelf doen’ of uitbesteden)

Wat levert architectuur op? Architecuur betekent: eerst denken dan doen.

De opbrengsten zijn dan bijvoorbeeld:

 • Minder mislukte projecten
 • Projecten uitgevoerd volgens vooraf opgestelde begroting en planning
 • Eenvoudiger wijzigingen aanbrengen in de toekomst
 • Kostenreductie (minder dubbelwerk, beter inzicht en overzicht)
 • Verhoging concurrerend vermogen
 • Vermindering bedrijfsrisico’s
 • Verhoging adaotief vermogen van IT-voorzieningen in relatie tot de gevraagde flexibiliteit vanuit de business

Werken vanuit Enterprise Architecture levert altijd winst op, op lange en korte termijn!

Rollen/Functies ICT Architect

 • Enterprise Architecture
 • Business Architect
 • Informatie (data) Architect
 • Applicatie Architect
 • Technologie Architect
 • IT Architect
 • Solution Architect
 • Infrastructuur Architect
 • System Architect